שקף אג’נדה יפיפה!
הקיפולים בסיום של כל נושא מייצרים ענין וייחודיות לשקף.
ניתן להקטין כל מרכיב וכך לפנות מקום למרכיבים נוספים.

1,2,3,4 לעבודה!

32.00